null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  סינמה סיטי - גלילות Cinema City - Glilot  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: רב מכר גלילות, סינימה סיטי
עיר: רמת השרון
טיקט-פון: 1700-702255
קופות: 03-7414541
פקס: 03-6991619
סה"כ אולמות בבית הקולנוע: 26

   חשוב לדעת:
  • בהזמנת כרטיסים להקרנות שלאחר חצות מוצגת הודעה המבהירה את יום ההקרנה, לדוגמא: הזמנת כרטיסים בלילה שבין יום חמישי ל יום שישי בשעה 12/03/2010 00:25
  • אולמות הסינמקס הינם 19 ו-22

סרטי השבוע החל מהיום, יום ראשון, 26/2/2017
מתח / פעולה
ג 28/02 21:00
ד 01/03 00:00
דרמה/קומדיה/זר
ג 28/02 11:00 13:30 16:00 18:30
דרמה/רומנטיקה
א-ב 27/02-26/02 00:45 16:20 19:10 22:00
ג 28/02 00:45
ד 01/03 16:20 19:10 22:00
ה 02/03 00:45
הרפתקאות/דרמה
א 26/02 21:20
ב 27/02 00:00
ג 28/02 00:00 21:40
ד 01/03 00:20 23:50
דרמה / הרפתקאות
א-ב 27/02-26/02 16:00 18:40
ג 28/02 11:00 13:40 16:20 19:00
ד 01/03 16:00 21:00
דרמה/ישראלי
ד 01/03 18:40
דרמה/ישראלי
א 26/02 16:00 18:40
ב 27/02 16:00 18:40 21:20
ג 28/02 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40
ד 01/03 15:00 21:00
אימה
א 26/02 21:20
ב-ג 28/02-27/02 00:00
ד 01/03 00:20 23:50
מתח/פעולה/מדע בדיוני
א 26/02 00:10
ב-ד 01/03-27/02 00:30
ה 02/03 00:10
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
א-ב 27/02-26/02 16:00 18:50 21:40
ג 28/02 11:00 13:45 16:30 19:15
ד 01/03 15:30 18:30 21:20
דרמה/ישראלי
ג 28/02 22:00
תיעודי/ישראלי
א 26/02 14:30 16:20 18:30
ב 27/02 14:20 16:20 18:30
ג 28/02 18:30
ד 01/03 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
מלחמה/דרמה/ביוגרפיה
א-ג 28/02-26/02 20:40 23:40
ד 01/03 21:00
ה 02/03 00:00
דרמה/ישראלי
ג 28/02 11:00 13:30
תיעודי/ישראלי
ג 28/02 11:20 13:30 15:30
מתח / פעולה
א 26/02 18:40 21:00 23:30
ב 27/02 18:40 21:00 23:20
ג 28/02 20:15 22:40
ד 01/03 11:00 13:30 18:40 21:00 23:20
מתח / פעולה
א-ב 27/02-26/02 00:40 16:00 18:50 21:45
ג 28/02 00:40 19:15
ד 01/03 13:00 16:00 18:50 21:45
ה 02/03 00:40
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ג 28/02 22:00
דרמה
ג 28/02 11:00 13:50
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ג 28/02 16:40
מתח / פעולה
א 26/02 00:00 14:00 16:30 19:00 21:30
ב 27/02 00:00 16:30 19:00 21:30
ג-ד 01/03-28/02 00:00 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
ה 02/03 00:00
אנימציה / ילדים
א-ב 27/02-26/02 16:50
ד 01/03 14:30 16:50
דרמה/קומדיה/זר
א 26/02 21:30
ד 01/03 12:00 22:00
דרמה/ישראלי
ג 28/02 13:30
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ד 01/03 19:10
דרמה
ב 27/02 19:10
ג 28/02 16:00 18:50 21:40
קומדיה
א 26/02 00:20 14:30 19:10
ב 27/02 00:20 14:30
ה 02/03 00:20
אימה
ב 27/02 22:10
ג 28/02 00:45
דרמה/ביוגרפיה/מתח/פעולה
ג 28/02 11:00 14:00
אימה
א 26/02 23:00
ב 27/02 23:20
ד 01/03 00:00 23:30
דרמה/קומדיה/זר
א 26/02 15:50 18:20
ב 27/02 14:00 16:20 18:40 21:00
ד 01/03 13:45 16:10 18:30
דרמה/רומנטיקה
ג 28/02 17:00
מופעי מחול
ג 28/02 21:15
מתח / פעולה
א 26/02 00:40 19:50 22:15
ב-ד 01/03-27/02 00:30 19:50 22:15
ה 02/03 00:30
דרמה/ישראלי
ג 28/02 12:00 14:30
ד 01/03 12:00
אנימציה/מוסיקלי/קומדיה
א-ב 27/02-26/02 14:30 17:00
ג 28/02 17:00
ד 01/03 14:30 17:00
דרמה/ביוגרפיה
א-ב 27/02-26/02 14:00 16:15 18:40 21:00
ג 28/02 11:00 13:20 15:40 20:45
ד 01/03 11:30 14:00 16:15 21:00
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ג 28/02 18:00
מתח /פעולה / אימה
א-ב 27/02-26/02 23:20
ג 28/02 23:10
ד 01/03 23:20
דרמה/ביוגרפיה/מתח/פעולה
א 26/02 21:50
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ג 28/02 21:15
מתח / פעולה
ב 27/02 00:50
ג 28/02 00:00
ד-ה 02/03-01/03 00:10
דרמה/ישראלי
א 26/02 14:00 16:40 19:15
ב 27/02 14:00 16:40
ג 28/02 11:00 13:30 16:05 18:40
ד 01/03 11:20 14:00 16:40 19:15
דרמה/ישראלי
ב 27/02 19:20 21:40
ד 01/03 21:50
מתח/פעולה
א 26/02 00:45
ב 27/02 00:20 22:20
ג 28/02 00:45 22:50
ד 01/03 22:45
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ב 27/02 19:40
ג-ד 01/03-28/02 20:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
א-ב 27/02-26/02 14:00 17:00
ד 01/03 17:00
קומדיה/דרמה
ג 28/02 11:00 14:00 17:00
ד 01/03 11:00 14:00
דרמה/ישראלי
א 26/02 19:40 22:00
דרמה
א 26/02 15:20 18:00 20:40
ב 27/02 15:20 18:00
ג 28/02 11:00 13:30 16:00 21:00
ד 01/03 12:30 15:20 20:40
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ב 27/02 20:50
קומדיה
א 26/02 23:20
ב 27/02 23:40
ג 28/02 23:30
ד 01/03 23:20
דרמה/ישראלי
ג 28/02 18:40
דרמה/ביוגרפיה
ד 01/03 11:00
אימה
א 26/02 00:20 14:00 16:50 19:30 22:10
ב 27/02 00:40 14:00 16:50 19:30 22:10
ג 28/02 00:40 19:30 22:10
ד 01/03 00:40 14:00 16:50 19:30 22:10
ה 02/03 00:40
דרמה/ישראלי
ג 28/02 11:50 14:20 16:50
דרמה/ביוגרפיה
ג 28/02 19:30
דרמה/ביוגרפיה
ב 27/02 19:30
דרמה/קומדיה/זר
ג 28/02 21:50
דרמה
א 26/02 14:00 16:50 19:20 22:00
ב 27/02 00:40 14:00 16:40
ג 28/02 00:40 11:00 13:40 16:30
ד 01/03 00:15 16:40
ה 02/03 00:50
דרמה/ישראלי
ב 27/02 22:10
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ד 01/03 11:00 14:00 22:10
אנימציה / ילדים
א-ב 27/02-26/02 14:00
דרמה/ביוגרפיה
ג 28/02 17:20
אנימציה / ילדים
א 26/02 16:50
ד 01/03 14:30 16:50
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ג 28/02 14:30
דרמה
א 26/02 19:00 21:50
ב 27/02 21:50
ד 01/03 11:20 19:00 21:50
קומדיה
ג 28/02 20:00
דרמה/מתח פעולה
ג 28/02 11:00
אימה
א-ב 27/02-26/02 00:40
ג 28/02 22:15
ד 01/03 00:50
ה 02/03 00:40
מתח / פעולה
ג 28/02 21:00
ד 01/03 00:00
דרמה/קומדיה/זר
ג 28/02 18:30
דרמה/רומנטיקה
א 26/02 00:45 19:10 22:00
ב-ד 01/03-27/02 19:10 22:00
ה 02/03 00:45
אימה
א-ה 02/03-26/02 00:15
מתח / פעולה
ג 28/02 22:00
ד 01/03 00:45
דרמה/קומדיה/זר
ב 27/02 18:40 21:30
דרמה
א 26/02 22:00
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ד 01/03 18:30 21:15
אימה
א 26/02 23:15
ב 27/02 22:55
ג 28/02 23:30
ד 01/03 22:45
דרמה/קומדיה/זר
א 26/02 20:30
מוסיקלי/קומדיה/דרמה
ג 28/02 20:30
קומדיה
ב 27/02 20:00
ד 01/03 19:45
מופעי סטנד-אפ
ש 11/03 10:30
קומדיה
א 26/02 16:30 22:30
ב 27/02 00:50 19:50 22:10
ג 28/02 00:30 22:20
ד 01/03 00:40 14:40 17:00 22:10
ה 02/03 00:10

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש
תקנון טיקטסופט כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS