null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  סינמה סיטי - גלילות Cinema City - Glilot  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: רב מכר גלילות, סינימה סיטי
עיר: רמת השרון
טיקט-פון: 1700-702255
קופות: 03-7414541
פקס: 03-6991619
סה"כ אולמות בבית הקולנוע: 26

   חשוב לדעת:
  • בהזמנת כרטיסים להקרנות שלאחר חצות מוצגת הודעה המבהירה את יום ההקרנה, לדוגמא: הזמנת כרטיסים בלילה שבין יום חמישי ל יום שישי בשעה 12/03/2010 00:25
  • אולמות הסינמקס הינם 19 ו-22

סרטי השבוע החל מהיום, יום שלישי, 7/7/2015
אנימציה / ילדים
ה-ד 15/07-09/07 11:00
קומדיה
ד 08/07 00:45 11:10 13:50 16:30 19:15 22:00
ה-א 12/07-09/07 00:45 13:45 16:30 19:15 22:00
ב 13/07 00:45 15:30 18:30
ג 14/07 00:05 13:45 16:30 19:15 22:00
ד 15/07 00:45 13:45 16:30 19:15 22:00
ה 16/07 00:45
אנימציה/ילדים
ד 08/07 20:00
ו-ד 15/07-10/07 19:10
אנימציה / ילדים
ד 08/07 10:30 15:10
ה-ג 14/07-09/07 19:05
אנימציה/ילדים
ד 08/07 12:50
ה-ד 15/07-09/07 16:45
מתח / פעולה
ג 07/07 23:30
ה 09/07 00:55 21:30
ו-ב 13/07-10/07 21:30
ד 15/07 00:00 21:30
מתח/פעולה הרפתקאות
ד 08/07 22:10
מתח /פעולה הרפתקאות
ו-ה 16/07-10/07 00:10
הרפתקאות /מתח/פעולה
ג 14/07 21:20
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ש 11/07 12:15
אנימציה / ילדים
ד 15/07 13:15 15:30
אנימציה/ילדים
ד 08/07 13:40 15:50
ה 09/07 10:00 12:10 14:20 16:30 18:40
ו 10/07 10:00 12:10 14:20 16:30
ש 11/07 10:00 14:20 16:30 18:40
א-ב 13/07-12/07 10:00 12:10 14:20 16:30 18:40
ג 14/07 14:20 16:30 18:40
הרפתקאות /מתח/פעולה
ה 09/07 21:00 23:45
ש 11/07 00:45 21:00 23:45
א-ב 13/07-12/07 21:00 23:45
ג-ד 15/07-14/07 23:45
אימה
ג-ד 08/07-07/07 23:15
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 08/07 13:00 15:00 17:00
ילדים
ש 11/07 10:00
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ד 08/07 11:00
ש 11/07 11:30
דרמה
ד 08/07 19:00 21:45
קומדיה/ מתח/פעולה
ד 08/07 00:30
מתח / פעולה
ג-ד 08/07-07/07 23:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו 10/07 17:30
זר/דרמה
ד 08/07 10:00 12:35
ה-ד 15/07-09/07 10:00
דרמה / רומנטיקה / מדע בדיוני
ה-ד 15/07-09/07 14:45
זר / דרמה
ד 08/07 20:15
ה-ד 15/07-09/07 19:40
קומדיה/זר
ו 10/07 19:40
דרמה
ה-ד 15/07-09/07 12:35
דרמה/מלחמה
ה-ד 15/07-09/07 17:15
אימה
ה 09/07 22:30
ו-ד 15/07-10/07 00:45 22:30
ה 16/07 00:45
אנימציה / ילדים
ד 08/07 15:20 17:45
ה 09/07 16:00
ו-ש 11/07-10/07 11:00 13:30 16:00
א-ד 15/07-12/07 16:00
מתח/פעולה הרפתקאות
ד 08/07 00:30 20:05 22:15
ה 09/07 00:30 18:30 21:00 23:30
ו 10/07 18:30 21:00 23:30
ש 11/07 01:45 18:30 21:00 23:30
א-ד 15/07-12/07 18:30 21:00 23:30
אנימציה / ילדים
ד 08/07 10:00 12:20 14:40
ה 09/07 14:50 17:00
ו-ש 11/07-10/07 10:00 12:20 14:40 17:00
א 12/07 14:55 17:10
ב 13/07 14:40 17:00
ג 14/07 10:00 12:20 14:40 17:00
ד 15/07 10:00 12:20
קומדיה/ מתח/פעולה
ד 08/07 00:05
הרפתקאות /מתח/פעולה
ד 08/07 23:30
אנימציה / ילדים
ד 08/07 10:15 12:35 14:55 17:15
קומדיה
ד 08/07 00:50
הרפתקאות /מתח/פעולה
ד 08/07 19:35 22:20
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ד 15/07 15:15 17:20
אנימציה / ילדים
ד 08/07 13:15 15:30 17:45
ה 09/07 15:00 17:15
ו-ש 11/07-10/07 10:30 12:45 15:00 17:15
א 12/07 15:00
ב-ג 14/07-13/07 12:45 15:00 17:15
קומדיה
ש 11/07 01:10
הרפתקאות /מתח/פעולה
ג 07/07 22:45
ד 08/07 20:00 22:45
הרפתקאות /מתח/פעולה
ה-ש 11/07-09/07 19:30 22:20
ב 13/07 00:15 19:30 22:20
ד 15/07 00:30 19:30 22:20
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ד 08/07 14:30 16:45
ה-ג 14/07-09/07 15:00 17:05
אנימציה / ילדים
ד 15/07 14:50 17:10
אנימציה / ילדים
ו-ש 11/07-10/07 10:00 12:30
קומדיה
ד 08/07 23:00
מתח/פעולה הרפתקאות
ה 09/07 22:00
ו-ד 15/07-10/07 00:20 19:45 22:00
ה 16/07 00:20
הרפתקאות /מתח/פעולה
ד 08/07 00:40
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 08/07 10:30 12:30 14:30 16:30
דרמה
ה 09/07 19:05
ו-ש 11/07-10/07 19:05 21:45
א 12/07 21:45
ב-ד 15/07-13/07 19:05 21:45
אנימציה / ילדים
א 12/07 15:00
קומדיה/ מתח/פעולה
ג 07/07 23:30
ד 08/07 18:30 21:15
ה 09/07 00:00
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ה-ד 15/07-09/07 11:00 13:00
דרמה
ה 09/07 21:50
אנימציה / ילדים
ד 08/07 10:40
מתח/פעולה/מלחמה/דרמה
ד 08/07 00:45 22:20
ה 09/07 00:45
קומדיה/ מתח/פעולה
ה 09/07 19:10
ו-ב 13/07-10/07 00:35 19:10 21:50
ג 14/07 00:35 19:10
ד 15/07 00:35 19:10 21:50
ה 16/07 00:35
דרמה
א 12/07 11:30
מתח/פעולה הרפתקאות
ה-ד 15/07-09/07 15:00 17:10
ישראלי /דרמה
ד 08/07 13:00 15:20 17:40 20:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו 10/07 10:00 12:15
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ד 08/07 12:40
קומדיה/רומנטיקה
ה 09/07 19:15
דרמה
ד 08/07 10:00 17:00
ה 09/07 16:35
ו-ד 15/07-10/07 17:00
אנימציה / ילדים
ה 09/07 10:00 12:10
אנימציה / ילדים
ד 08/07 14:50
קומדיה/זר
ד 08/07 19:45 22:15
דרמה
ה 09/07 14:20
ו 10/07 14:40
ש 11/07 10:00 12:20 14:40
א-ב 13/07-12/07 14:40
ג 14/07 12:20 14:40
ד 15/07 14:40
מתח /פעולה הרפתקאות
ד-ה 09/07-08/07 00:45
הרפתקאות /מתח/פעולה
ו 10/07 19:45
ש-ב 13/07-11/07 00:45 19:45
ג 14/07 00:45 19:45 22:30
ד 15/07 19:45
ה 16/07 00:45
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
א 12/07 10:30
דרמה
ה 09/07 15:00 18:00 20:45
ו 10/07 18:00 20:45
ש-ב 13/07-11/07 12:30 15:15 18:00 20:45
ג 14/07 12:40 15:15 18:00 20:45
ד 15/07 12:30 15:15 18:00 20:45
אנימציה / ילדים
ד 08/07 17:05
אנימציה / ילדים
ה 09/07 10:05 12:30
ו-ד 15/07-10/07 10:05
מתח/פעולה/מלחמה/דרמה
ה-ד 15/07-09/07 23:30
קומדיה
ש 11/07 02:00
דרמה
ד 08/07 10:00 12:20 14:40 19:20 21:40
הרפתקאות /מתח/פעולה
ד-ה 09/07-08/07 00:00
ישראלי /דרמה
ד 08/07 10:40 13:00 15:20 17:40 20:00
קומדיה
ו-ה 16/07-10/07 00:30
מתח / פעולה
ד 08/07 00:30 22:20
ה 09/07 00:30
מתח/פעולה הרפתקאות
ה-ד 15/07-09/07 22:20
ישראלי /דרמה
ה 09/07 15:20 17:40 20:00
ו-ב 13/07-10/07 10:40 13:00 15:20 17:40 20:00
ג 14/07 13:00 15:20 17:40 20:00
ד 15/07 10:40 13:00 15:20 17:40 20:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ה-ג 14/07-09/07 10:00 12:05
ד 15/07 10:00 12:10
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ד 08/07 10:00
ו 10/07 10:05 12:10
ש 11/07 10:05
א 12/07 12:15
ב 13/07 10:05 12:10
דרמה
ד 08/07 12:30 15:15 18:00 20:45
קומדיה
ג-ד 08/07-07/07 23:30
מתח / פעולה
ו-ה 16/07-10/07 00:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 08/07 14:00
קומדיה
ד 08/07 23:40
ה 09/07 21:30
ו 10/07 21:10
ש-ד 15/07-11/07 21:30
קומדיה
ש 11/07 01:45
דרמה
ה 09/07 19:10
ו 10/07 18:45
ש-ד 15/07-11/07 19:00
מתח/פעולה הרפתקאות
ג 07/07 23:40
ד 08/07 21:10
קומדיה/מוסיקלי
ד 08/07 16:00 18:35
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ה 09/07 15:00 17:10
ו 10/07 14:45 16:50
ש 11/07 10:30 12:35 14:40 16:45
א 12/07 14:55 17:00
ב 13/07 10:30 12:35 14:40 16:45
ג 14/07 14:45 16:50
ד 15/07 14:50 16:55
ילדים/ישראלי/מוסיקלי
ד 08/07 15:00
קומדיה/רומנטיקה
ד 08/07 00:05 21:20
ש-ג 14/07-11/07 00:30
ד 15/07 00:50
ה 16/07 00:30
דרמה
א 12/07 19:00
אנימציה / ילדים
ד 08/07 10:00 12:25
קומדיה/זר
ש-ד 15/07-11/07 19:00
מתח/פעולה הרפתקאות
ד 08/07 17:00 19:10 23:30
קומדיה
ד-ו 10/07-08/07 00:45 19:15 22:00
ש 11/07 00:45 13:45 16:30 19:15 22:00
א 12/07 00:45 19:15 22:00
ב 13/07 00:45 18:30
ג 14/07 00:05 19:15 22:00
ד 15/07 00:45 19:15 22:00
ה 16/07 00:45
מתח/פעולה הרפתקאות
ד 08/07 22:40
הרפתקאות /מתח/פעולה
ד 08/07 00:15
אנימציה/ילדים
ו 10/07 16:30
מתח/פעולה הרפתקאות
ג 07/07 22:45
ש 11/07 15:30
ב 13/07 19:30
הרפתקאות /מתח/פעולה
ה 09/07 00:10
אנימציה / ילדים
ד-ש 11/07-08/07 11:30 13:50 16:10
א-ב 13/07-12/07 11:30 13:50
ג 14/07 11:30 13:50 16:10
ד 15/07 13:50 16:10
קומדיה
ג 07/07 23:40
ד 08/07 18:30 21:05 23:40
ה 09/07 18:30 21:10 23:50
ו 10/07 21:10 23:50
ש 11/07 18:30 21:10 23:50
א 12/07 21:10 23:50
ב 13/07 16:30 19:15 22:00
ג 14/07 00:40 18:30 21:10 23:50
ד 15/07 18:30 21:10 23:50
אנימציה / ילדים
ה-ו 10/07-09/07 13:00
אנימציה/ילדים
ה 09/07 16:00

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS