null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  סינמה סיטי - גלילות Cinema City - Glilot  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: רב מכר גלילות, סינימה סיטי
עיר: רמת השרון
טיקט-פון: 1700-702255
קופות: 03-7414541
פקס: 03-6991619
סה"כ אולמות בבית הקולנוע: 26

   חשוב לדעת:
  • בהזמנת כרטיסים להקרנות שלאחר חצות מוצגת הודעה המבהירה את יום ההקרנה, לדוגמא: הזמנת כרטיסים בלילה שבין יום חמישי ל יום שישי בשעה 12/03/2010 00:25
  • אולמות הסינמקס הינם 19 ו-22

סרטי השבוע החל מהיום, יום שבת, 23/5/2015
זר / דרמה
ב 25/05 18:00
קומדיה/דרמה
ש 23/05 19:20 21:45
א 24/05 00:10 12:00 14:25 16:50 19:20 21:45
ב 25/05 00:10 10:30 13:00 15:30
ג 26/05 00:10 16:50
ד 27/05 00:10 16:50 19:20 21:45
ה 28/05 00:10
דרמה
ש-ב 25/05-23/05 18:30 21:00
ג 26/05 21:10
ד 27/05 18:30 21:00
מתח/פעולה
ש-ב 25/05-23/05 23:20
הרפתקאות/מתח פעולה/מדע בדיוני
ג 26/05 23:30
ד 27/05 23:20
אנימציה/ילדים
ב 25/05 15:35
קומדיה/דרמה
ש 23/05 19:45
א 24/05 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00
ב 25/05 13:05 21:10
ד 27/05 17:30 20:00
מתח / פעולה
ש 23/05 22:15
א 24/05 22:30
ב 25/05 23:40
ד 27/05 22:30
מתח / פעולה
ג 26/05 21:10
מתח /פעולה
ג 26/05 23:50
קומדיה/מוסיקלי
ש 23/05 19:10 21:40
א-ב 25/05-24/05 00:10 11:40 14:10 16:40 19:10 21:40
ג 26/05 00:10 16:40
ד 27/05 00:10 16:40 19:10 21:40
ה 28/05 00:10
קומדיה/דרמה
ש 23/05 21:30
אימה
א-ה 28/05-24/05 00:00
תיעודי
א-ב 25/05-24/05 10:30 15:35
ג-ד 27/05-26/05 15:35
מתח /פעולה דרמה
ש-ד 27/05-23/05 18:30
תיעודי
א-ב 25/05-24/05 13:15
קומדיה/דרמה
א-ד 27/05-24/05 21:20
מתח /פעולה
א-ג 26/05-24/05 00:00
ד-ה 28/05-27/05 00:20
קומדיה/זר
ש 23/05 18:45 21:20
א-ב 25/05-24/05 10:45 13:25 16:05 18:45 21:20
ג-ד 27/05-26/05 14:00 16:35 19:10 21:45
מדע בדיוני
א-ה 28/05-24/05 00:00
דרמה
ש 23/05 19:20 21:40
א 24/05 10:00 12:20 14:40 17:00 19:20 21:40
ב 25/05 10:30 12:50 15:10 17:30
ג-ד 27/05-26/05 12:20 14:40 17:00 19:20 21:40
דרמה
א-ב 25/05-24/05 10:00 12:25 14:50
מתח /פעולה
ש 23/05 20:00 22:40
א-ב 25/05-24/05 17:15 20:00 22:40
ג 26/05 16:45 19:30 22:10
ד 27/05 16:40 19:20 22:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
א 24/05 11:10
ב 25/05 10:00
קומדיה
א-ה 28/05-24/05 00:00
דרמה/מלחמה
ש 23/05 18:35 21:15
א-ד 27/05-24/05 13:25 16:00 18:35 21:15
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
א 24/05 10:15 12:30 14:45 17:00
ב 25/05 11:00 13:15 15:30 17:45
דרמה
ג 26/05 13:05 15:35
ד 27/05 12:00 14:25 16:50
מתח / פעולה
ש 23/05 19:15 22:00
א 24/05 00:45 19:15 22:00
ב-ג 26/05-25/05 00:45
ד 27/05 00:45 19:15 22:00
ה 28/05 00:45
סטנד אפ
ג 26/05 20:45
מדע בדיוני
ג 26/05 19:00 22:00
ד 27/05 16:10 19:00
קומדיה/דרמה
ד 27/05 22:00
ילדים / אנימציה / קומדיה
א 24/05 10:00 12:10 14:20 16:30
ב 25/05 10:05 12:20 14:35 16:50
ג 26/05 14:20 16:30
ד 27/05 14:00
מתח / פעולה
ש-א 24/05-23/05 23:40
ג 26/05 00:40
מתח / פעולה
ש-א 24/05-23/05 21:00
ב 25/05 19:10 21:50
מתח /פעולה
ה 28/05 00:30
קומדיה/זר
ג 26/05 11:45
ד 27/05 11:25
ישראלי /דרמה
ש-א 24/05-23/05 18:40
קומדיה/דרמה
ש 23/05 17:30
ג-ד 27/05-26/05 12:50
קומדיה/ילדים/דרמה
ש 23/05 19:55 22:15
א 24/05 19:45 22:05
ב 25/05 00:30 19:45 22:05
ג 26/05 00:30 22:10
ד 27/05 00:30 19:45 22:05
ה 28/05 00:30
קומדיה
א-ד 27/05-24/05 17:30
קומדיה
א-ד 27/05-24/05 15:20
אימה
א 24/05 00:30
קומדיה/מוסיקלי
ג 26/05 19:45
ישראלי /דרמה
ג 26/05 15:15
זר/דרמה
ש 23/05 18:30 21:10
א-ב 25/05-24/05 10:30 13:10 15:50 18:30 21:10
ג 26/05 11:20 14:00 16:35 19:10
ד 27/05 11:00 13:30 18:30 21:10
קומדיה/מוסיקלי
ג 26/05 21:45
מתח /פעולה / ביוגרפיה
ש-ב 25/05-23/05 23:50
ד 27/05 00:20 23:50
זר / דרמה
ש 23/05 18:30 21:25
א 24/05 10:00 12:50 15:40 18:30 21:25
ב 25/05 10:00 12:50 15:40
ג-ד 27/05-26/05 13:10 16:00 18:50 21:40
מתח / פעולה
א-ג 26/05-24/05 00:20
ד-ה 28/05-27/05 00:30
קומדיה/דרמה
ב 25/05 19:05 21:20
קומדיה/דרמה
ש-ד 27/05-23/05 19:20
מתח / פעולה / בדיוני
ג 26/05 21:50
ד 27/05 00:45
אנימציה/ילדים
א-ב 25/05-24/05 10:00 12:00
מתח / פעולה
א-ב 25/05-24/05 14:00 16:40
ג 26/05 16:30 19:10
ד 27/05 16:40
קומדיה/ מתח פעולה
ש 23/05 21:50
א 24/05 00:00 21:50
ב 25/05 00:00
ג 26/05 00:10
ד 27/05 21:50
ה 28/05 00:00
דרמה
ב 25/05 21:50
דרמה/מלחמה
ג-ד 27/05-26/05 11:25 14:00
מתח / פעולה / בדיוני
א-ה 28/05-24/05 00:10
קומדיה/ מתח פעולה
ד 27/05 00:10
ישראלי /דרמה
ש 23/05 19:20 21:45
א-ב 25/05-24/05 10:00 12:20 14:40 17:00 19:20 21:45
ג-ד 27/05-26/05 12:15 14:40 17:00 19:20 21:45
ילדים/אנימציה
א-ב 25/05-24/05 10:05 12:20 14:35
ג-ד 27/05-26/05 15:20
אימה
ש-ב 25/05-23/05 19:05 23:35
ג 26/05 19:50
ד 27/05 00:30 19:50
ה 28/05 00:30
אימה
ש 23/05 21:20
א-ב 25/05-24/05 16:50 21:20
ג-ד 27/05-26/05 17:35 22:10
אנימציה/ילדים
א 24/05 10:00 12:15 14:30 16:45
ב 25/05 10:00 12:15 14:30
ג 26/05 14:05 16:20
ד 27/05 14:30
קומדיה/דרמה
ב 25/05 16:40
מתח / פעולה / בדיוני
ש-ב 25/05-23/05 19:00 22:00
ג 26/05 18:35
ד 27/05 00:10 19:10 22:10
זר / דרמה
ב 25/05 18:00
קומדיה/דרמה
ש 23/05 19:20 21:45
א 24/05 00:10 16:50 19:20 21:45
ב-ג 26/05-25/05 00:10
ד 27/05 00:10 19:20 21:45
ה 28/05 00:10
מדע בדיוני
ב 25/05 22:30
מתח / פעולה / בדיוני
ש-א 24/05-23/05 23:30
ד-ה 28/05-27/05 00:15
דרמה
ש 23/05 17:30 20:30
א 24/05 14:30 17:30 20:30
ב 25/05 19:30
ד 27/05 18:00 21:00
מדע בדיוני
ש-א 24/05-23/05 19:00 22:00
ג 26/05 23:00
ד 27/05 19:30 22:30
מתח / פעולה / בדיוני
ג 26/05 00:00
קומדיה/דרמה
ב 25/05 18:00 21:00
קומדיה/זר
א 24/05 16:00
הצגות ילדים
ש 20/06 10:30
מדע בדיוני
ש 23/05 19:00 22:00
א 24/05 10:10 13:05 16:05 19:00 22:00
ב 25/05 10:10 13:10 16:05 19:00 22:00
ג 26/05 16:05
ד 27/05 22:00
ה 20/08 10:30
קומדיה/דרמה
ג 26/05 19:20 21:45
מופע בידור
ד 03/06 20:45
סטנד אפ
ג 23/06 20:45

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS