null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  יס פלנט לב המפרץ חיפה Yes Planet Lev-Hamifratz Haifa  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: ההסתדרות 51, קניון לב המפרץ, צ´ק פוסט
עיר: חיפה
קולנועפון: *2202
סרטי השבוע החל מהיום, יום שבת, 19/4/2014
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 1
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ש 19/04 18:45 21:45
א-ג 22/04-20/04 00:35 18:45 21:45
ד-ה 24/04-23/04 18:45 21:45
ו-ש 26/04-25/04 00:35 18:45 21:45
א 27/04 00:35
ב 28/04 21:45
ג-ד 30/04-29/04 18:45 21:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ג 22/04-19/04 11:00 13:15 15:30
ד-ו 25/04-23/04 15:30
ש 26/04 11:00 13:15 15:30
ג-ד 30/04-29/04 15:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 2
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח פעולה
ש-ב 21/04-19/04 20:45 23:40
ג-ד 23/04-22/04 20:45
ה-ש 26/04-24/04 20:45 23:40
ב-ד 30/04-28/04 20:45
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ג 22/04-19/04 11:30 13:45 15:50
ד-ו 25/04-23/04 15:50
ש 26/04 11:30 13:45 15:50
ג-ד 30/04-29/04 15:50
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ש-ד 30/04-19/04 18:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 3
ילדים/הרפתקאות/קומדיה
ש-ד 23/04-19/04 16:15
הרפתקאות/דרמה
ש 19/04 19:00 21:45
א-ג 22/04-20/04 00:40 19:00 21:45
ד-ה 24/04-23/04 19:00 21:45
ו-ש 26/04-25/04 00:40 19:00 21:45
א 27/04 00:40
ב 28/04 21:45
ג-ד 30/04-29/04 19:00 21:45
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ה-ד 30/04-24/04 16:00
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ש 26/04-19/04 11:20 13:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 4
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ש 26/04-19/04 13:45
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ש-ד 23/04-19/04 22:00
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ד 30/04-19/04 15:30 17:40
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ג 22/04-19/04 11:30 19:45
ד 23/04 19:45
ש 26/04 11:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 5
הרפתקאות/דרמה
ש-ש 26/04-19/04 23:00
דרמה/קומדיה
ה-ד 30/04-24/04 20:45
מתח/ פעולה / הרפתקאות
ש-ג 22/04-19/04 12:30 15:15 18:00
ד-ו 25/04-23/04 15:15 18:00
ש 26/04 12:30 15:15 18:00
ג-ד 30/04-29/04 15:15 18:00
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ד 23/04-19/04 20:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 6
הרפתקאות/דרמה
ש-ג 22/04-19/04 11:40 14:30
ד-ו 25/04-23/04 14:30
ש 26/04 11:40 14:30
ג-ד 30/04-29/04 14:30
דרמה/קומדיה
ש 19/04 20:15 22:30
א-ג 22/04-20/04 00:45 20:15 22:30
ד 23/04 20:15 22:30
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ש-ד 23/04-19/04 17:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 7
קומדיה
ש-ב 21/04-19/04 19:45 21:50 23:50
ג-ד 23/04-22/04 19:45 21:50
ה-ש 26/04-24/04 19:45 21:50 23:50
ב 28/04 20:10 22:15
ג-ד 30/04-29/04 19:45 21:50
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח פעולה
ש-ג 22/04-19/04 11:20 14:10 17:00
ד-ו 25/04-23/04 14:10 17:00
ש 26/04 11:20 14:10 17:00
ג-ד 30/04-29/04 14:10 17:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 8
זר/אנימציה/הרפתקאות
ש-ד 30/04-19/04 15:30
זר/דרמה
ש-ד 30/04-19/04 17:20
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ש-ש 26/04-19/04 11:10
מתח/פעולה
ש 19/04 19:40 21:50
א-ג 22/04-20/04 00:10 19:40 21:50
ד-ה 24/04-23/04 19:40 21:50
ו-ש 26/04-25/04 00:10 19:40 21:50
א 27/04 00:10
ב-ד 30/04-28/04 19:40 21:50
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ש 26/04-19/04 13:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 9
מתח/פעולה/הרפתקאות דרמה
ש 19/04 20:00 22:10
א-ג 22/04-20/04 00:20 20:00 22:10
ד 23/04 20:00 22:10
ה-ש 26/04-24/04 22:10
ב 28/04 22:30
ג-ד 30/04-29/04 22:10
הרפתקאות/דרמה
ש-ד 30/04-19/04 17:15
דרמה
ה-ש 26/04-24/04 20:00
ב 28/04 20:20
ג-ד 30/04-29/04 20:00
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ו-א 27/04-25/04 00:20
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ג 22/04-19/04 11:15 13:15 15:15
ד-ו 25/04-23/04 15:15
ש 26/04 11:15 13:15 15:15
ג-ד 30/04-29/04 15:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 10
מתח פעולה/דרמה/מדע בדיוני
ש 19/04 14:30 17:00 19:30 22:00
א-ג 22/04-20/04 00:30 14:30 17:00 19:30 22:00
ד-ה 24/04-23/04 14:30 17:00 19:30 22:00
ו-ש 26/04-25/04 00:30 14:30 17:00 19:30 22:00
א 27/04 00:30
ב 28/04 20:00 22:30
ג-ד 30/04-29/04 14:30 17:00 19:30 22:00
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ש-ש 26/04-19/04 11:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 11
קומדיה
א-א 27/04-20/04 00:15
ילדים/הרפתקאות/קומדיה
ש-ש 26/04-19/04 12:00
מתח / פעולה
ש-ש 26/04-19/04 21:45
ב 28/04 22:20
ג-ד 30/04-29/04 21:45
עלילתי
ש-ש 26/04-19/04 16:40 19:00
ב 28/04 20:00
ג-ד 30/04-29/04 16:40 19:00
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ד 30/04-19/04 14:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 12
קומדיה
ש-ג 22/04-19/04 12:45 15:00 17:15
ד-ו 25/04-23/04 15:00 17:15
ש 26/04 12:45 15:00 17:15
ג-ד 30/04-29/04 15:00 17:15
דרמה/קומדיה
ה-ש 26/04-24/04 21:30 23:50
ב-ד 30/04-28/04 21:30
דרמה/קומדיה
ש-ב 21/04-19/04 19:20 21:30 23:40
ג-ד 23/04-22/04 19:20 21:30
ה-ד 30/04-24/04 19:20
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 13
הרפתקאות/דרמה
ש-ד 30/04-19/04 18:30
מתח / פעולה
ש 19/04 21:15
א-ג 22/04-20/04 00:00 21:15
ד-ה 24/04-23/04 21:15
ו-ש 26/04-25/04 00:00 21:15
א 27/04 00:00
ב-ד 30/04-28/04 21:15
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ש-ג 22/04-19/04 13:00 15:45
ד-ו 25/04-23/04 15:45
ש 26/04 13:00 15:45
ג-ד 30/04-29/04 15:45
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ש 26/04-19/04 11:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 14
הרפתקאות/דרמה
ש-ב 21/04-19/04 20:45 23:30
ג-ד 23/04-22/04 20:45
ה-ש 26/04-24/04 20:45 23:30
ב-ד 30/04-28/04 20:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ש 26/04-19/04 11:45
דרמה/קומדיה
ש-ד 30/04-19/04 18:10
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ג 22/04-19/04 13:45 16:00
ד-ו 25/04-23/04 16:00
ש 26/04 13:45 16:00
ג-ד 30/04-29/04 16:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 15
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ש-ד 30/04-19/04 17:30
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ש-ב 21/04-19/04 11:45 14:45 20:15 23:00
ג 22/04 11:45 14:45 20:15
ד 23/04 14:45 20:15
ה-ו 25/04-24/04 14:45 20:15 23:00
ש 26/04 11:45 14:45 20:15 23:00
ב 28/04 20:15
ג-ד 30/04-29/04 14:45 20:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 16
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ש-ב 21/04-19/04 11:50 14:40 20:30 23:20
ג 22/04 11:50 14:40 20:30
ד 23/04 14:40 20:30
ה-ו 25/04-24/04 14:40 20:30 23:20
ש 26/04 11:50 14:40 20:30 23:20
ב 28/04 20:30
ג-ד 30/04-29/04 14:40 20:30
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ש-ד 30/04-19/04 17:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 17
מתח/ פעולה / הרפתקאות
ש-ב 21/04-19/04 20:45 23:30
ג-ד 23/04-22/04 20:45
ה-ש 26/04-24/04 20:45 23:30
ב-ד 30/04-28/04 20:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ש 26/04-19/04 18:00
ג 29/04 18:30
ד 30/04 18:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ש-ג 22/04-19/04 11:15 13:30 15:45
ד-ו 25/04-23/04 15:45
ש 26/04 11:15 13:30 15:45
ג 29/04 16:15
ד 30/04 15:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 18
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ש-ד 30/04-19/04 18:30
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ש 19/04 21:30
א-ג 22/04-20/04 00:15 21:30
ד-ה 24/04-23/04 21:30
ו-ש 26/04-25/04 00:15 21:30
א 27/04 00:15
ב-ד 30/04-28/04 21:30
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ש-ג 22/04-19/04 11:45 14:00 16:15
ד-ו 25/04-23/04 14:00 16:15
ש 26/04 11:45 14:00 16:15
ג-ד 30/04-29/04 14:00 16:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 19
מתח פעולה/דרמה
ש-ד 23/04-19/04 21:30
ו-א 27/04-25/04 00:40
דרמה
ש-ד 23/04-19/04 19:00
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
א-ג 22/04-20/04 00:00
ה-ד 30/04-24/04 21:50
דרמה/קומדיה
ש-ג 22/04-19/04 12:30 14:40 16:45
ד 23/04 14:40 16:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ה-ד 30/04-24/04 19:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
הרפתקאות/דרמה
ש-ב 21/04-19/04 15:30 18:15 21:00 23:45
ג 22/04 15:30 18:15 21:00
ד 23/04 18:15 21:00
ה-ו 25/04-24/04 18:15 21:00 23:45
ש 26/04 15:30 18:15 21:00
ב 28/04 21:00
ג-ד 30/04-29/04 18:15 21:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ש-ב 21/04-19/04 15:00 20:30 23:30
ג 22/04 15:00 20:30
ד 23/04 20:30
מתח/פעולה
ש-ד 23/04-19/04 18:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ש 19/04 14:00 16:40 19:20 22:00
א-ג 22/04-20/04 00:40 14:00 16:40 19:20 22:00
ד 23/04 17:00 19:45 22:30
ה 24/04 18:30 21:30
ו 25/04 00:20 18:30 21:30
ש 26/04 00:20 14:00 16:40 19:20 22:00
ב 28/04 21:30
ג-ד 30/04-29/04 18:30 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ש 19/04 15:15 18:15 21:15
א-ג 22/04-20/04 00:10 15:15 18:15 21:15
ד-ה 24/04-23/04 18:15 21:15
ו 25/04 00:15 18:15 21:15
ש 26/04 00:15 15:15 18:15 21:15
ב 28/04 21:15
ג-ד 30/04-29/04 18:15 21:15

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS