null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  יס פלנט לב המפרץ חיפה Yes Planet Lev-Hamifratz Haifa  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: ההסתדרות 51, קניון לב המפרץ, צ´ק פוסט
עיר: חיפה
קולנועפון: *2202
סרטי השבוע החל מהיום, יום שלישי, 23/9/2014
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 1
מדע בדיוני /מתח פעולה
ג 23/09 14:45 17:15 19:50 22:15
מתח/פעולה
ה 25/09 11:00 13:40 16:20 19:00 21:45
ו-ש 27/09-26/09 00:25 11:00 13:40 16:20 19:00 21:45
א 28/09 00:25 16:20 19:00 21:45
ב-ד 01/10-29/09 16:20 19:00 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 2
מתח / פעולה
ג 23/09 14:30 17:00 19:30 22:00
מדע בדיוני /מתח פעולה
ה 25/09 12:15 14:45 17:15 19:50 22:15
ו-ש 27/09-26/09 00:40 12:15 14:45 17:15 19:50 22:15
א 28/09 00:40 14:45 17:15 19:50 22:15
ב-ד 01/10-29/09 14:45 17:15 19:50 22:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 3
מתח / פעולה
ה 25/09 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
ו-ש 27/09-26/09 00:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
א 28/09 00:30 14:30 17:00 19:30 22:00
ב-ד 01/10-29/09 14:30 17:00 19:30 22:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ג 23/09 14:00
מתח פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ג 23/09 19:15
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ג 23/09 16:40 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 4
ילדים/הרפתקאות
ה-ש 27/09-25/09 11:40
מדע בדיוני /מתח פעולה
ה-ש 27/09-25/09 16:15 18:45 21:15 23:45
א-ד 01/10-28/09 16:15 18:45 21:15
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ג 23/09 16:00 18:00 20:00 22:00
מתח פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ה-ש 27/09-25/09 13:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 5
ישראלי /דרמה
ג 23/09 14:30 17:00 19:30 22:00
ה-ש 27/09-25/09 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
א-ד 01/10-28/09 14:30 17:00 19:30 22:00
קומדיה
ו-א 28/09-26/09 00:25
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 6
מתח / פעולה
ג 23/09 17:15
דרמה
ג 23/09 19:45
דרמה/מדע בדיוני
ג 23/09 22:10
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ה 25/09 16:00 18:00 20:00 22:00
ו-א 28/09-26/09 00:00 16:00 18:00 20:00 22:00
ב-ד 01/10-29/09 16:00 18:00 20:00 22:00
מוסיקלי / דרמה / רומנטיקה
ג 23/09 14:50
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ה-ש 27/09-25/09 11:50 14:00
א-ד 01/10-28/09 14:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 7
מתח/פעולה
ג 23/09 15:30 17:30 19:30 21:30
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ה-ש 27/09-25/09 11:00 13:10
עלילתי
ה-ש 27/09-25/09 15:20
א-ג 30/09-28/09 15:20 17:30 19:40
ד 01/10 15:20 17:30 19:45
מתח פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
א-ד 01/10-28/09 21:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 8
דרמה
ה-ש 27/09-25/09 23:50
דרמה/מדע בדיוני
ג 23/09 17:30
עלילתי
ג 23/09 15:20 19:40 21:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ה-ש 27/09-25/09 11:30 13:20
זר / דרמה
ה-ד 01/10-25/09 15:15 17:20 19:30 21:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 9
מתח/פעולה
ג 23/09 14:45
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ג 23/09 17:00 19:00 21:00
דרמה
ה 25/09 18:30 20:30 22:30
ו-א 28/09-26/09 00:20 18:30 20:30 22:30
ב-ד 01/10-29/09 18:30 20:30 22:30
מתח/פעולה
ה-ד 01/10-25/09 16:30
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ה-ש 27/09-25/09 11:00 12:50 14:40
א-ד 01/10-28/09 14:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 10
ישראלי/קומדיה/דרמה
ג 23/09 14:00
ה-ש 27/09-25/09 11:45 14:00
א-ד 01/10-28/09 14:00
עלילתי
ה-ש 27/09-25/09 16:30
דרמה
ג 23/09 16:15 18:45 21:15
ה-ש 27/09-25/09 18:45 21:15
א 28/09 16:10 18:45 21:15
ב-ד 01/10-29/09 16:15 18:45 21:15
קומדיה
ה-ש 27/09-25/09 23:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 11
מתח/פעולה
ג 23/09 15:45 17:45 19:45 21:45
עלילתי
ה-ד 01/10-25/09 15:45 17:50 19:50 21:50
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ה-ש 27/09-25/09 11:00
מתח פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ה 25/09 13:10
ו-ש 27/09-26/09 00:00 13:10
א 28/09 00:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 12
קומדיה/דרמה/רומנטיקה
ג 23/09 20:30
אימה/מתח/פעולה
ה-ש 27/09-25/09 23:30
עלילתי
ה-ד 01/10-25/09 17:00 19:10 21:15
מתח /פעולה הרפתקאות
ג 23/09 14:00 16:15 18:20
ה-ש 27/09-25/09 12:30 14:45
א-ד 01/10-28/09 14:45
מתח/פעולה
ג 23/09 22:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 13
מתח / פעולה
ה 25/09 19:20 21:50
ו-א 28/09-26/09 00:20 19:20 21:50
ב-ד 01/10-29/09 19:20 21:50
עלילתי
ג 23/09 16:00 18:00
הרפתקאות/ילדים
ה-ש 27/09-25/09 11:15 13:15 15:15 17:15
א-ד 01/10-28/09 15:15 17:15
אימה/מתח/פעולה
ג 23/09 20:00 22:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 14
מתח/פעולה
ג 23/09 21:30
דרמה
ג 23/09 16:50
עלילתי
ה-ד 01/10-25/09 17:00
מתח/פעולה
ה-ש 27/09-25/09 21:15 23:20
א-ד 01/10-28/09 21:15
עלילתי
ג 23/09 19:00
מתח/פעולה
ה-ד 01/10-25/09 19:10
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ג-ד 01/10-23/09 15:00
ילדים
ה-ש 27/09-25/09 11:00 12:55
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 15
מתח פעולה
ה 25/09 15:15 17:30 19:45 22:00
ו-א 28/09-26/09 00:20 15:15 17:30 19:45 22:00
ב-ד 01/10-29/09 15:15 17:30 19:45 22:00
מתח / פעולה
ג 23/09 19:20 21:50
הרפתקאות/ילדים
ג 23/09 15:15 17:15
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ה-ש 27/09-25/09 11:00 13:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 16
מתח / פעולה
ג 23/09 16:00 18:30 21:00
ה-ש 27/09-25/09 16:00 18:30 21:00 23:30
א-ד 01/10-28/09 16:00 18:30 21:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ג 23/09 14:00
ה-ש 27/09-25/09 12:00 14:00
א-ד 01/10-28/09 14:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 17
ישראלי/קומדיה/דרמה
ג 23/09 15:00 17:15 19:20 21:30
ה-ש 27/09-25/09 12:45 15:00 17:15 19:20 21:30 23:40
א-ד 01/10-28/09 15:00 17:15 19:20 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 18
מתח פעולה
ג 23/09 15:15 17:30 19:45 22:00
ה-ש 27/09-25/09 11:10 13:15
מתח/פעולה
ה-ש 27/09-25/09 15:20 18:00 20:45 23:30
א-ד 01/10-28/09 15:20 18:00 20:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 19
מתח/פעולה
ג-ד 01/10-23/09 14:45
עלילתי
ה-ש 27/09-25/09 12:45
מתח/פעולה
ג-ד 01/10-23/09 19:20
ישראלי/קומדיה
ג 23/09 17:15 21:30
ה-ש 27/09-25/09 17:15 21:30 23:40
א-ד 01/10-28/09 17:15 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח פעולה
ג 23/09 19:30 21:45
מתח / פעולה
ג 23/09 17:00
מתח/פעולה
ה 25/09 14:00 16:40 19:15 22:00
ו-ש 27/09-26/09 00:40 14:00 16:40 19:15 22:00
א 28/09 00:40 17:00 19:40 22:15
ב-ג 30/09-29/09 17:00 19:40 22:15
ד 01/10 17:00 22:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח פעולה
ה-ש 27/09-25/09 15:30 18:00
א-ד 01/10-28/09 18:00
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ג 23/09 17:30 19:30 21:30
ה 25/09 20:30 22:30
ו-א 28/09-26/09 00:30 20:30 22:30
ב-ד 01/10-29/09 20:30 22:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח / פעולה
ג 23/09 17:15 19:40 22:00
ה 25/09 14:15 16:40 19:00 21:30
ו-ש 27/09-26/09 00:00 14:15 16:40 19:00 21:30
א 28/09 00:00 17:00 19:15 21:30
ב-ד 01/10-29/09 17:00 19:15 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מדע בדיוני /מתח פעולה
ג 23/09 17:40 20:00 22:15
ה-ש 27/09-25/09 14:10 16:30 18:50 21:15 23:40
א-ד 01/10-28/09 17:10 19:30 21:50

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS