null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  יס פלנט לב המפרץ חיפה Yes Planet Lev-Hamifratz Haifa  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: ההסתדרות 51, קניון לב המפרץ, צ´ק פוסט
עיר: חיפה
קולנועפון: *2202
סרטי השבוע החל מהיום, יום שישי, 25/7/2014
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 1
מתח/פעולה
ו 25/07 17:30 19:45 22:00
ש-א 27/07-26/07 00:15 17:30 19:45 22:00
ב-ד 30/07-28/07 17:30 19:45 22:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ד 30/07-26/07 11:30 13:30 15:30
דרמה
ו 08/08 10:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 2
מתח/פעולה
ו-ש 26/07-25/07 18:45 21:00 23:15
א-ד 30/07-27/07 18:45 21:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ש-ד 30/07-26/07 11:00 13:00 15:00 16:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 3
ישראלי/קומדיה/דרמה
ש-ד 30/07-26/07 17:15
קומדיה
ו-ש 26/07-25/07 19:30 21:30 23:45
א-ד 30/07-27/07 19:30 21:30
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ש-ד 30/07-26/07 11:15 13:15 15:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 4
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ש-ד 30/07-26/07 15:40
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ו-ש 26/07-25/07 18:00 20:45 23:30
א-ד 30/07-27/07 18:00 20:45
קומדיה
ד 06/08 19:30
ש 09/08 17:00
קומדיה
ש-ד 30/07-26/07 13:30
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ד 30/07-26/07 11:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 5
ילדים/הרפתקאות
ש-ד 30/07-26/07 11:00 13:00 15:00 17:00
קומדיה
ו 25/07 19:15 21:45
ש-א 27/07-26/07 00:10 19:15 21:45
ב-ד 30/07-28/07 19:15 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 6
מתח/פעולה
ש-ד 30/07-26/07 11:00 13:15 15:30
קומדיה
ו-ש 26/07-25/07 20:15 22:45
א-ד 30/07-27/07 20:15
קומדיה
ו-ד 30/07-25/07 17:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 7
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ש-ד 30/07-26/07 11:30 14:10
קומדיה/מתח פעולה
ו-ש 26/07-25/07 23:50
דרמה/קומדיה/רומנטיקה
ו 25/07 19:10 21:30
ש-ד 30/07-26/07 16:50 19:10 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 8
ישראלי/קומדיה/דרמה
ו 25/07 20:10 22:15
ש 26/07 00:20 20:10 22:15
א 27/07 00:20
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ו-ד 30/07-25/07 17:50
זר/דרמה/קומדיה
א-ד 30/07-27/07 20:00
אנימציה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ש-ד 30/07-26/07 13:10
קומדיה/מתח פעולה
א-ד 30/07-27/07 22:20
ילדים/הרפתקאות/דרמה
ש-ד 30/07-26/07 11:00
תיעודי
ד 30/07 15:40
קומדיה
ש-ג 29/07-26/07 15:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 9
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש-ד 30/07-26/07 11:10 13:20 15:30
אימה/ מתח פעולה
ו 25/07 21:50
ש-א 27/07-26/07 00:00 21:50
ב-ד 30/07-28/07 21:50
דרמה/מתח/פעולה
ו-ד 30/07-25/07 17:45 19:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 10
מתח/פעולה
ש-ד 30/07-26/07 12:00 14:15 16:30
תיעודי
ו-ש 26/07-25/07 19:15 21:30 23:45
א-ד 30/07-27/07 19:15 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 11
אימה/ מתח פעולה
ש 26/07 18:40
דרמה/קומדיה
ו-ד 30/07-25/07 18:45
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ש-ד 30/07-26/07 16:45
קומדיה
ו 25/07 20:45 23:15
ש 26/07 11:45 14:15 20:45 23:15
א-ד 30/07-27/07 11:45 14:15 20:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 12
ש 26/07 12:20 14:20
א-ג 29/07-27/07 12:10 14:10
ד 30/07 12:10 14:45
זר/דרמה/קומדיה
ו 25/07 18:30
ש 26/07 18:20
אימה/ מתח פעולה
ב 28/07 18:20
דרמה/קומדיה
ש 26/07 20:45
מתח פעולה/הרפתקאות/ מדע בדיוני
ו 25/07 20:50
ש 26/07 00:00 22:50
א 27/07 18:20 21:30
ב 28/07 20:50
ג 29/07 18:20 21:30
ד 30/07 20:45
תיעודי
ש 26/07 16:15
א-ג 29/07-27/07 16:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 13
ישראלי/קומדיה/דרמה
ש-ד 30/07-26/07 11:45 14:00 16:10
דרמה
ו-ש 26/07-25/07 18:30 21:00 23:45
א-ד 30/07-27/07 18:30 21:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 14
מוסיקלי/דרמה/רומנטיקה
ו 25/07 18:45 21:15 23:40
ש 26/07 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15 23:40
א-ד 30/07-27/07 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 15
מתח פעולה/דרמה
ו 25/07 19:00 21:45
ש-א 27/07-26/07 00:20 11:00 13:45 16:20 19:00 21:45
ב-ד 30/07-28/07 11:00 13:45 16:20 19:00 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 16
מוסיקלי / דרמה / רומנטיקה
ו 25/07 19:45 22:15
ש-א 27/07-26/07 00:40 12:30 15:00 17:20 19:45 22:15
ב-ד 30/07-28/07 12:30 15:00 17:20 19:45 22:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 17
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ש-ד 30/07-26/07 11:30 14:00
מתח/פעולה
ו-ש 26/07-25/07 18:45 21:00 23:10
א-ד 30/07-27/07 18:45 21:00
קומדיה
ש-ד 30/07-26/07 16:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 18
ישראלי/קומדיה/דרמה
ו 25/07 19:10 21:30 23:45
ש 26/07 19:15 21:30 23:45
א-ד 30/07-27/07 19:15 21:30
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש-ד 30/07-26/07 17:15
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ש-ד 30/07-26/07 11:15 13:15 15:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 19
מתח פעולה/קומדיה
ו 25/07 19:30 22:00
ש-א 27/07-26/07 00:20 19:30 22:00
ב-ד 30/07-28/07 19:30 22:00
ילדים
ש-ד 30/07-26/07 11:20 13:20 15:20 17:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מוסיקלי/דרמה/רומנטיקה
ו 25/07 19:20
ש 26/07 16:30 19:00
א-ד 30/07-27/07 17:00 19:20
קומדיה
ו 25/07 21:50 23:50
ש 26/07 21:30
א-ד 30/07-27/07 21:50
קומדיה
ש 26/07 14:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה
ש 26/07 15:15
מתח פעולה/קומדיה
ו 25/07 19:40 22:10
ש 26/07 00:30 20:00 22:20
א-ד 30/07-27/07 19:40 22:10
קומדיה
ש 26/07 17:30
א-ד 30/07-27/07 17:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה
ו 25/07 19:20 21:30 23:45
ש-ד 30/07-26/07 17:00 19:20 21:30
קומדיה
ש 26/07 15:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח פעולה/דרמה
ו 25/07 21:00 23:50
ש 26/07 15:30 21:00
א-ד 30/07-27/07 21:00
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ו-ד 30/07-25/07 18:15

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS