null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  יס פלנט לב המפרץ חיפה Yes Planet Lev-Hamifratz Haifa  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: ההסתדרות 51, קניון לב המפרץ, צ´ק פוסט
עיר: חיפה
קולנועפון: *2202
סרטי השבוע החל מהיום, יום שישי, 29/8/2014
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 1
ישראלי/קומדיה/דרמה
ד 03/09 15:00 17:15 19:30 21:45
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ו 29/08 13:10
ש-א 31/08-30/08 11:00 13:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 2
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ו 29/08 16:00 18:00 20:00 22:00
ש-א 31/08-30/08 00:00 16:00 18:00 20:00 22:00
ב-ג 02/09-01/09 16:00 18:00 20:00 22:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ו 29/08 12:30 14:15
ש-א 31/08-30/08 12:00 14:00
ב-ג 02/09-01/09 14:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 3
ילדים/הרפתקאות
ו-א 31/08-29/08 11:40
אימה/ מתח פעולה
ש-א 31/08-30/08 00:15
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ו-ג 02/09-29/08 14:00 16:40 19:15 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 4
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו-א 31/08-29/08 11:00
מתח פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ו-ש 30/08-29/08 13:10 15:40 18:15 20:45 23:20
א 31/08 13:10 15:40 18:15 20:45
ב-ג 02/09-01/09 15:40 18:15 20:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 5
דרמה
ו-ג 02/09-29/08 16:45
מתח / פעולה
ו-ש 30/08-29/08 21:00 23:45
א-ג 02/09-31/08 21:00
דרמה/מדע בדיוני
ו-ג 02/09-29/08 19:00
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ו-א 31/08-29/08 12:45 14:45
ב-ג 02/09-01/09 14:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 6
דרמה/מדע בדיוני
ו-ג 02/09-29/08 21:45
קומדיה/דרמה
ו-ג 02/09-29/08 19:50
מוסיקלי/דרמה/רומנטיקה
ו-ג 02/09-29/08 17:30
מוסיקלי / דרמה / רומנטיקה
ו-ג 02/09-29/08 15:10
קומדיה
ו-ש 30/08-29/08 12:30 23:45
א 31/08 12:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 7
הרפתקאות/ילדים
ד 03/09 14:45 16:50
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ו-א 31/08-29/08 11:00 13:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 8
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ו-א 31/08-29/08 11:00 13:10
עלילתי
ו 29/08 15:20 17:30 19:40 21:45
ש-א 31/08-30/08 00:00 15:20 17:30 19:40 21:45
ב-ג 02/09-01/09 15:20 17:30 19:40 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 9
מתח /פעולה הרפתקאות
ו 29/08 11:45 14:00 16:15 18:30
ש 30/08 00:00 11:45 14:00 16:15 18:30
א 31/08 00:00 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
ב-ג 02/09-01/09 14:00 16:15 18:30 20:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 10
ישראלי/קומדיה/דרמה
ו-א 31/08-29/08 11:45 14:00
ב-ג 02/09-01/09 14:00
דרמה
ו-ג 02/09-29/08 16:15 18:45 21:15
קומדיה
ו-ש 30/08-29/08 23:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 11
מתח / פעולה
ו-ג 02/09-29/08 14:40 17:15
עלילתי
ו-ש 30/08-29/08 19:50 21:50 23:50
א-ג 02/09-31/08 19:50 21:50
דרמה
ו-א 31/08-29/08 11:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 12
עלילתי
ד 03/09 14:50 17:00 21:30
ו-א 31/08-29/08 11:00
הרפתקאות/ילדים
ד 03/09 19:15
דרמה/מדע בדיוני
ו-א 31/08-29/08 13:00
תיעודי
ו-ג 02/09-29/08 15:10 19:20
קומדיה
ו-ג 02/09-29/08 17:15
מתח/פעולה
ו-ש 30/08-29/08 21:30 23:45
א-ג 02/09-31/08 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 13
תיעודי
ד 03/09 15:50 18:00 20:10 22:15
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ו-ש 30/08-29/08 23:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 14
מתח/פעולה
ו 29/08 19:00 21:30
ש-א 31/08-30/08 00:00 19:00 21:30
ב-ג 02/09-01/09 19:00 21:30
עלילתי
ד 03/09 15:15 17:30 19:40 21:50
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו-ג 02/09-29/08 15:00
דרמה/קומדיה/רומנטיקה
ו-ג 02/09-29/08 16:50
ילדים
ו-א 31/08-29/08 11:00 12:55
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 15
מתח/פעולה
ו-ש 30/08-29/08 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30
א-ג 02/09-31/08 15:30 17:30 19:30 21:30
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו-א 31/08-29/08 11:30 13:30
תיעודי
ד 03/09 14:40 17:00 19:20 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 16
מתח/פעולה
ו-ג 02/09-29/08 14:45
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ו-ש 30/08-29/08 17:00 19:00 21:00 23:00
א-ג 02/09-31/08 17:00 19:00 21:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ו-א 31/08-29/08 11:00 12:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 17
ישראלי/קומדיה/דרמה
ו-ש 30/08-29/08 12:45 15:00 17:15 19:20 21:30 23:40
א 31/08 12:45 15:00 17:15 19:20 21:30
ב-ג 02/09-01/09 15:00 17:15 19:20 21:30
ד 03/09 14:00 16:15 18:30 20:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 18
מתח / פעולה
ו 29/08 19:20 21:50
ש-א 31/08-30/08 00:20 19:20 21:50
ב-ג 02/09-01/09 19:20 21:50
הרפתקאות/ילדים
ו 29/08 13:15 15:15 17:15
ש-א 31/08-30/08 11:15 13:15 15:15 17:15
ב-ג 02/09-01/09 15:15 17:15
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ו 29/08 11:00
עלילתי
ד 03/09 14:15 16:45 19:15 21:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 19
מתח/פעולה
ו-ג 02/09-29/08 14:45
עלילתי
ו-א 31/08-29/08 12:45
מתח/פעולה
ו-ג 02/09-29/08 19:20
תיעודי
ו-ש 30/08-29/08 17:15 21:30 23:40
א-ג 02/09-31/08 17:15 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
ישראלי/קומדיה/דרמה
ד 03/09 17:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
ישראלי/קומדיה/דרמה
ד 03/09 17:00
מתח / פעולה
ש 30/08 14:00
עלילתי
ד 03/09 19:10 21:15
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ו 29/08 17:00 18:50 20:50 22:30
ש 30/08 00:30 16:30 18:30 20:30 22:30
א-ג 02/09-31/08 17:00 18:45 20:40 22:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח / פעולה
ו 29/08 17:10 22:00
ש 30/08 00:30 17:00 22:00
א-ב 01/09-31/08 17:10 22:00
ג 02/09 17:10
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ש 30/08 15:00
מתח פעולה/קומדיה
ו-ג 02/09-29/08 19:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה
ו 29/08 20:30 22:30
ש 30/08 00:30 20:30 22:30
א-ג 02/09-31/08 20:30 22:30

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS