null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  יס פלנט לב המפרץ חיפה Yes Planet Lev-Hamifratz Haifa  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: ההסתדרות 51, קניון לב המפרץ, צ´ק פוסט
עיר: חיפה
קולנועפון: *2202
סרטי השבוע החל מהיום, יום חמישי, 2/10/2014
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 1
מתח/פעולה
ה 02/10 16:20 19:00 21:45
ו 03/10 00:25
ש 04/10 21:50
א 05/10 00:25 16:20 19:00 21:45
ב-ג 07/10-06/10 16:20 19:00 21:45
ד 08/10 11:00 13:40 16:20 19:00 21:45
ה 09/10 00:25
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 2
מדע בדיוני /מתח פעולה
ה 02/10 14:45 17:15 19:50 22:15
ו 03/10 00:40
ש 04/10 22:15
א 05/10 00:40 14:45 17:15 19:50 22:15
ב-ג 07/10-06/10 14:45 17:15 19:50 22:15
ד 08/10 12:15 14:45 17:15 19:50 22:15
ה 09/10 00:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 3
ישראלי /דרמה
ה 02/10 14:30 17:00 19:30 22:00
ש 04/10 22:00
א-ג 07/10-05/10 14:30 17:00 19:30 22:00
ד 08/10 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
קומדיה
ו-ה 09/10-03/10 00:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 4
ילדים/הרפתקאות
ד 08/10 11:40
מדע בדיוני /מתח פעולה
ה 02/10 16:15 18:45 21:15 23:45
ש 04/10 23:45
א-ג 07/10-05/10 16:15 18:45 21:15
ד 08/10 16:15 18:45 21:15 23:45
מתח פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ד 08/10 13:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 5
מתח / פעולה
ה 02/10 14:30 17:00 19:30 22:00
ו 03/10 00:30
ש 04/10 22:00
א 05/10 00:30 14:30 17:00 19:30 22:00
ב-ג 07/10-06/10 14:30 17:00 19:30 22:00
ד 08/10 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00
ה 09/10 00:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 6
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ה 02/10 16:00 18:00 20:00 22:00
ו 03/10 00:00
ש 04/10 22:00
א 05/10 00:00 16:00 18:00 20:00 22:00
ב-ד 08/10-06/10 16:00 18:00 20:00 22:00
ה 09/10 00:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ה-ג 07/10-02/10 14:00
ד 08/10 11:50 14:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 7
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ד 08/10 11:00 13:10
דרמה
ה 02/10 17:30 19:50 22:15
ו 03/10 00:30
ש 04/10 22:15
א 05/10 00:30 17:30 19:50 22:15
ב-ד 08/10-06/10 17:30 19:50 22:15
ה 09/10 00:30
עלילתי
ה-ד 08/10-02/10 15:20
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 8
דרמה
ה 02/10 23:50
א 05/10 00:15
ד 08/10 23:50
דרמה
ה 02/10 21:50
ש 04/10 22:20
א-ד 08/10-05/10 21:50
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 08/10 11:30 13:20
זר / דרמה
ה-ד 08/10-02/10 17:20 19:30
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ה-ד 08/10-02/10 15:20
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 9
עלילתי
ה-ד 08/10-02/10 17:00
מתח/פעולה
ה 02/10 21:15 23:20
ש 04/10 21:50 23:45
א-ג 07/10-05/10 21:15
ד 08/10 21:15 23:20
מתח/פעולה
ה-ד 08/10-02/10 19:10
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ה-ד 08/10-02/10 15:00
ילדים
ד 08/10 11:00 12:55
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 10
ישראלי/קומדיה/דרמה
ה-ג 07/10-02/10 14:00
ד 08/10 11:45 14:00
עלילתי
ה-ד 08/10-02/10 16:30
דרמה
ה-ד 08/10-02/10 18:45 21:15
קומדיה
ה 02/10 23:50
ש 04/10 23:00
ד 08/10 23:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 11
עלילתי
ה 02/10 15:45 17:50 19:50 21:50
ש 04/10 21:50
א-ב 06/10-05/10 15:45 17:50 19:50 21:50
ג 07/10 15:15 19:50 21:50
ד 08/10 15:45 17:50 19:50 21:50
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 08/10 11:00
מתח פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ו-א 05/10-03/10 00:00
ד 08/10 13:10
ה 09/10 00:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 12
אימה/מתח/פעולה
ה 02/10 23:30
א 05/10 00:00
ד 08/10 23:30
עלילתי
ה 02/10 17:00 19:10 21:15
ש 04/10 22:00
א-ד 08/10-05/10 17:00 19:10 21:15
מתח /פעולה הרפתקאות
ה-ג 07/10-02/10 14:45
ד 08/10 12:30 14:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 13
מתח / פעולה
ה 02/10 19:20 21:50
ו 03/10 00:20
ש 04/10 21:50
א 05/10 00:20 19:20 21:50
ב-ד 08/10-06/10 19:20 21:50
ה 09/10 00:20
הרפתקאות/ילדים
ה-ג 07/10-02/10 15:15 17:15
ד 08/10 11:15 13:15 15:15 17:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 14
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ד 08/10 11:00 12:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 15
מתח פעולה
ה 02/10 15:15 17:30 19:45 22:00
ו 03/10 00:20
ש 04/10 22:00
א 05/10 00:20 15:15 17:30 19:45 22:00
ב-ד 08/10-06/10 15:15 17:30 19:45 22:00
ה 09/10 00:20
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ד 08/10 11:00 13:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 16
מתח / פעולה
ה 02/10 16:00 18:30 21:00 23:30
ש 04/10 23:00
א-ג 07/10-05/10 16:00 18:30 21:00
ד 08/10 16:00 18:30 21:00 23:30
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ה-ג 07/10-02/10 14:00
ד 08/10 12:00 14:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 17
ישראלי/קומדיה/דרמה
ה 02/10 15:00 17:15 19:20 21:30 23:40
ש 04/10 21:50
א 05/10 00:00 15:00 17:15 19:20 21:30
ב-ג 07/10-06/10 15:00 17:15 19:20 21:30
ד 08/10 12:45 15:00 17:15 19:20 21:30 23:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 18
ד 08/10 11:10 13:15
מתח/פעולה
ה 02/10 15:20 18:00 20:45 23:30
ש 04/10 22:45
א-ג 07/10-05/10 15:20 18:00 20:45
ד 08/10 15:20 18:00 20:45 23:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 19
מתח/פעולה
ה-ד 08/10-02/10 14:45
עלילתי
ד 08/10 12:45
מתח/פעולה
ה-ד 08/10-02/10 19:20
ישראלי/קומדיה
ה 02/10 17:15 21:30 23:40
ש 04/10 22:00
א 05/10 00:10 17:15 21:30
ב 06/10 17:15 22:30
ג 07/10 17:15 21:30
ד 08/10 17:15 21:30 23:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה
ה 02/10 17:00 19:30 22:10
ו 03/10 00:40
ש 04/10 22:00
א 05/10 17:00
ב-ג 07/10-06/10 17:00 19:30 22:10
ד 08/10 14:00 16:40 19:15 22:00
ה 09/10 00:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח פעולה
ד 08/10 14:45
מתח / פעולה
ה 02/10 17:10 21:45
ש 04/10 21:50
א-ד 08/10-05/10 17:10 21:45
מתח פעולה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ה 02/10 19:40
ו 03/10 00:15
א-ד 08/10-05/10 19:40
ה 09/10 00:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
ישראלי /דרמה
ה 02/10 17:00 19:20 21:40
ו 03/10 00:00
ש 04/10 21:50
א-ג 07/10-05/10 17:00 19:20 21:40
ד 08/10 14:00 16:40 19:00 21:30
ה 09/10 00:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מדע בדיוני /מתח פעולה
ה 02/10 18:30 21:00 23:40
ש 04/10 22:00
א-ג 07/10-05/10 18:30 21:00
ד 08/10 14:10 16:30 18:50 21:15 23:40

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS