null אתר הזמנת הכרטיסים המוביל בישראל, הזמנת כרטיסי קולנוע לסרטים בבתי קולנוע על ידי בחירת מקום באולם, סרטים, אטרקציות, מופעים, פארקי מים, פארקי שעשועים, ו-מוזיאונים
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  יס פלנט לב המפרץ חיפה Yes Planet Lev-Hamifratz Haifa  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: ההסתדרות 51, קניון לב המפרץ, צ´ק פוסט
עיר: חיפה
קולנועפון: *2202
סרטי השבוע החל מהיום, יום רביעי, 30/7/2014
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 1
מתח/פעולה
ד 30/07 17:30 19:45 22:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 30/07 11:30 13:30 15:30
ה-ד 06/08-31/07 11:00 13:00 14:50
דרמה
ו-ו 15/08-08/08 10:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 2
מתח/פעולה
ד 30/07 18:45 21:00
מתח/פעולה
ה 31/07 17:30 19:45 22:00
ו-א 03/08-01/08 00:15 17:30 19:45 22:00
ב 04/08 17:20
ג-ד 06/08-05/08 17:30 19:45 22:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ד 30/07 11:00 13:00 15:00 16:50
ה-ד 06/08-31/07 11:30 13:30 15:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 3
ישראלי/קומדיה/דרמה
ד 30/07 17:15
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ה-ד 06/08-31/07 12:00 14:30
מתח/פעולה
ה-ש 02/08-31/07 18:45 21:00 23:10
א-ד 06/08-03/08 18:45 21:00
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ה-ד 06/08-31/07 16:45
קומדיה
ד 30/07 19:30 21:30
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ד 30/07 11:15 13:15 15:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 4
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ד 30/07 15:40
מתח/פעולה
ה 31/07 21:00
ו-ש 02/08-01/08 21:00 23:15
א-ג 05/08-03/08 21:00
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ד 30/07 18:00 20:45
קומדיה
ד 06/08 19:30
ש 09/08 17:00
קומדיה
ד 30/07 13:30
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 30/07 11:15
ה-ד 06/08-31/07 11:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 5
ילדים/הרפתקאות
ד 30/07 11:00 13:00 15:00 17:00
ה-א 03/08-31/07 11:30 13:30
ב 04/08 11:00 12:50
ג-ד 06/08-05/08 11:30 13:30
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ה-א 03/08-31/07 15:30
ב 04/08 14:45
ג-ד 06/08-05/08 15:30
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ה 31/07 17:45 20:30 23:10
ו-ש 02/08-01/08 17:45 20:30 23:15
א 03/08 17:45 20:30
ב 04/08 17:00
ג-ד 06/08-05/08 17:45 20:30
קומדיה
ד 30/07 19:15 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 6
מתח/פעולה
ד 06/08 20:50
מתח/פעולה
ד-ד 06/08-30/07 11:00 13:15 15:30
קומדיה
ד 30/07 20:15
ה-ש 02/08-31/07 20:15 22:45
א-ג 05/08-03/08 20:15
קומדיה
ד-ג 05/08-30/07 17:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 7
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ד 30/07 11:30 14:10
דרמה/קומדיה/רומנטיקה
ד 30/07 16:50 19:10 21:30
מוסיקלי/דרמה/רומנטיקה
ה 31/07 12:30 15:00 17:20 19:50 22:15
ו 01/08 00:30 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15 23:40
ש 02/08 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15 23:40
א 03/08 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15
ב 04/08 11:30 14:00 16:20
ג-ד 06/08-05/08 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 8
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ד 30/07 17:50
זר/דרמה/קומדיה
ד 30/07 20:00
אנימציה/מדע בדיוני/הרפתקאות
ד 30/07 13:10
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ה-ד 06/08-31/07 11:30 14:15
קומדיה/מתח פעולה
ד 30/07 22:20
ילדים/הרפתקאות/דרמה
ד 30/07 11:00
תיעודי
ד 30/07 15:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 9
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ד-ד 06/08-30/07 11:10 13:20 15:30
אימה/ מתח פעולה
ד 30/07 21:50
דרמה/מתח/פעולה
ד 30/07 17:45 19:50
תיעודי
ה-ד 06/08-31/07 17:40
קומדיה
ה 31/07 19:45 22:10
ו-א 03/08-01/08 00:30 19:45 22:10
ג-ד 06/08-05/08 19:45 22:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 10
מתח/פעולה
ד 30/07 12:00 14:15 16:30
תיעודי
ד 30/07 19:15 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 11
דרמה/קומדיה
ד 30/07 18:45
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ד 30/07 16:45
תיעודי
ה-ש 02/08-31/07 19:00 21:20 23:30
א-ד 06/08-03/08 19:00 21:20
קומדיה
ד 30/07 11:45 14:15 20:45
ה-ד 06/08-31/07 11:00 13:30 16:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 12
דרמה
ה-ד 06/08-31/07 18:40
ד 30/07 12:10 14:45
אימה/ מתח פעולה
ה 31/07 21:15
ו-ש 02/08-01/08 21:15 23:45
א-ד 06/08-03/08 21:15
מתח/פעולה
ה 31/07 12:00 14:15 16:30 23:30
ו-ד 06/08-01/08 12:00 14:15 16:30
מתח פעולה/הרפתקאות/ מדע בדיוני
ד 30/07 20:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 13
ישראלי/קומדיה/דרמה
ד 30/07 11:45 14:00 16:10
ה-ד 06/08-31/07 11:45 14:00
דרמה
ד 30/07 18:30 21:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 14
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ה 31/07 23:40
דרמה/קומדיה/רומנטיקה
ה-א 03/08-31/07 16:50 19:10
ב 04/08 16:50
ג-ד 06/08-05/08 16:50 19:10
מוסיקלי/דרמה/רומנטיקה
ד 30/07 11:30 14:00 16:20 18:45 21:15
קומדיה
ה 31/07 21:40
ו-ש 02/08-01/08 21:40 23:45
א-ד 06/08-03/08 21:40
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ה-ד 06/08-31/07 11:00 13:00 15:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 15
מתח פעולה/דרמה
ד 30/07 11:00 13:45 16:20 19:00 21:45
ילדים/הרפתקאות/דרמה
ה 31/07 11:30
ו-א 03/08-01/08 12:45
ב 04/08 12:10
ג-ד 06/08-05/08 12:45
מוסיקלי / דרמה / רומנטיקה
ה 31/07 13:45 16:20 18:50 21:15 23:40
ו 01/08 15:00 17:20 19:45 22:15
ש-א 03/08-02/08 00:40 15:00 17:20 19:45 22:15
ב 04/08 14:20 16:45
ג-ד 06/08-05/08 15:00 17:20 19:45 22:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 16
ה-ד 06/08-31/07 11:40
מתח פעולה/דרמה
ה 31/07 13:45 16:20 19:00 21:45
ו-א 03/08-01/08 00:20 13:45 16:20 19:00 21:45
ב 04/08 13:45 16:20
ג-ד 06/08-05/08 13:45 16:20 19:00 21:45
מוסיקלי / דרמה / רומנטיקה
ד 30/07 12:30 15:00 17:20 19:45 22:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 17
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ד 30/07 11:30 14:00
מתח/פעולה
ה-ד 06/08-31/07 18:45
מתח/פעולה
ד 30/07 18:45 21:00
קומדיה
ד 30/07 16:45
ילדים/אנימציה/הרפקתאות
ה-ד 06/08-31/07 16:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 18
ישראלי/קומדיה/דרמה
ד 30/07 19:15 21:30
ה-ש 02/08-31/07 15:10 17:15 19:20 21:30 23:45
א 03/08 15:10 17:15 19:20 21:30
ב 04/08 15:10 17:15
ג-ד 06/08-05/08 15:10 17:15 19:20 21:30
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ד 30/07 17:15
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ד 30/07 11:15 13:15 15:15
ה-ד 06/08-31/07 11:15 13:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 19
מתח פעולה/קומדיה
ד 30/07 19:30 22:00
ה 31/07 19:10 21:30 23:50
ו 01/08 19:30 22:00
ש-א 03/08-02/08 00:20 19:30 22:00
ג 05/08 18:30 20:50
ד 06/08 19:30 22:00
ילדים
ד-ב 04/08-30/07 11:20 13:20 15:20 17:15
ג 05/08 11:00 13:00 14:50 16:40
ד 06/08 11:20 13:20 15:20 17:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מוסיקלי/דרמה/רומנטיקה
ד 30/07 17:00 19:20
קומדיה
ד 30/07 21:50
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה
ש 02/08 15:15
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ה-ד 06/08-31/07 17:20
מתח פעולה/קומדיה
ד 30/07 19:40 22:10
ה 31/07 22:20
ו-ש 02/08-01/08 00:40 20:00 22:20
א 03/08 22:20
ג-ד 06/08-05/08 20:00 22:20
קומדיה
ד 30/07 17:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה
ד 30/07 17:00 19:20 21:30
ה-ו 01/08-31/07 17:00 19:20 21:30 23:45
ש-ד 06/08-02/08 17:00 19:20 21:30
קומדיה
ש 02/08 15:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח פעולה/דרמה
ד 30/07 21:00
מתח פעולה / דרמה/מדע בדיוני
ד 30/07 18:15

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS