וואלה! שופס כרטיסים: כרטיסי קולנוע, הופעות חיות, מוזיקה, סטנד אפ, פעילויות ילדים ועוד
 
שלום, התחבר לצפייה בארנק הכרטיסים שלך.       לקוח חדש? צור את ארנק הכרטיסים שלך.
לצפיה באתר המותאם למסכי טלפונים חכמים וטאבלטים.
 
  סרטים | מופעים | פנאי | חיפוש
מס' כרטיסים
  » לשינוי פרטי ההזמנה הנוכחית

  » להתחלת הזמנה חדשה
 
 
 
 
 
 
 
     
  יס פלנט לב המפרץ חיפה Yes Planet Lev-Hamifratz Haifa  
     
לרשימת סרטי השבוע בבית הקולנוע
כתובת: ההסתדרות 51, קניון לב המפרץ, צ´ק פוסט
עיר: חיפה
קולנועפון: *2202
סרטי השבוע החל מהיום, יום שישי, 25/4/2014
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 1
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ו 25/04 18:45 21:45
ש 26/04 00:35 18:45 21:45
א 27/04 00:35
ב 28/04 21:45
ג-ד 30/04-29/04 18:45 21:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו 25/04 15:30
ש 26/04 11:00 13:15 15:30
ג-ד 30/04-29/04 15:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 2
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח פעולה
ו-ש 26/04-25/04 20:45 23:40
ב-ד 30/04-28/04 20:45
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ו 25/04 15:50
ש 26/04 11:30 13:45 15:50
ג-ד 30/04-29/04 15:50
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ו-ד 30/04-25/04 18:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 3
הרפתקאות/דרמה
ו 25/04 19:00 21:45
ש 26/04 00:40 19:00 21:45
א 27/04 00:40
ב 28/04 21:45
ג-ד 30/04-29/04 19:00 21:45
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ו-ד 30/04-25/04 16:00
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש 26/04 11:20 13:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 4
קומדיה
ו 25/04 19:45 22:10
ש 26/04 00:30 19:45 22:10
א 27/04 00:30
ב 28/04 20:00 22:10
ג-ד 30/04-29/04 19:45 22:10
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש 26/04 13:45
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ו-ד 30/04-25/04 15:30 17:40
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש 26/04 11:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 5
הרפתקאות/דרמה
ו-ש 26/04-25/04 23:00
דרמה/קומדיה
ו-ד 30/04-25/04 20:45
מתח/ פעולה / הרפתקאות
ו 25/04 15:15 18:00
ש 26/04 12:30 15:15 18:00
ג-ד 30/04-29/04 15:15 18:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 6
הרפתקאות/דרמה
ו 25/04 14:30
ש 26/04 11:40 14:30
ג-ד 30/04-29/04 14:30
קומדיה/רומנטיקה
ו 25/04 17:15 19:30 21:45
ש 26/04 00:00 17:15 19:30 21:45
א 27/04 00:00
ב 28/04 20:00 22:10
ג-ד 30/04-29/04 17:15 19:30 21:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 7
קומדיה
ו-ש 26/04-25/04 19:45 21:50 23:50
ב 28/04 20:10 22:15
ג-ד 30/04-29/04 19:45 21:50
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח פעולה
ו 25/04 14:10 17:00
ש 26/04 11:20 14:10 17:00
ג-ד 30/04-29/04 14:10 17:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 8
זר/אנימציה/הרפתקאות
ו-ד 30/04-25/04 15:30
זר/דרמה
ו-ד 30/04-25/04 17:20
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ש 26/04 11:10
מתח/פעולה
ו 25/04 19:40 21:50
ש 26/04 00:10 19:40 21:50
א 27/04 00:10
ב 28/04 20:20 22:30
ג-ד 30/04-29/04 19:40 21:50
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש 26/04 13:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 9
מתח/פעולה/הרפתקאות דרמה
ו-ש 26/04-25/04 22:10
ב 28/04 22:30
ג-ד 30/04-29/04 22:10
הרפתקאות/דרמה
ו-ד 30/04-25/04 17:15
דרמה
ו-ש 26/04-25/04 20:00
ב 28/04 20:20
ג-ד 30/04-29/04 20:00
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ש-א 27/04-26/04 00:20
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ו 25/04 15:15
ש 26/04 11:15 13:15 15:15
ג-ד 30/04-29/04 15:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 10
מתח פעולה/דרמה/מדע בדיוני
ו 25/04 14:30 17:00 19:30 22:00
ש 26/04 00:30 14:30 17:00 19:30 22:00
א 27/04 00:30
ב 28/04 20:00 22:30
ג-ד 30/04-29/04 14:30 17:00 19:30 22:00
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ש 26/04 11:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 11
קומדיה
ש-א 27/04-26/04 00:15
ילדים/הרפתקאות/קומדיה
ש 26/04 12:00
מתח / פעולה
ב 28/04 22:20
עלילתי
ו-ש 26/04-25/04 16:40 19:00 21:40
ב 28/04 20:00
ג-ד 30/04-29/04 16:40 19:00 21:40
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ו-ד 30/04-25/04 14:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 12
קומדיה
ו 25/04 15:00 17:15
ש 26/04 12:45 15:00 17:15
ג-ד 30/04-29/04 15:00 17:15
דרמה/קומדיה
ו-ש 26/04-25/04 21:30 23:50
ב-ד 30/04-28/04 21:30
דרמה/קומדיה
ו-ד 30/04-25/04 19:20
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 13
הרפתקאות/דרמה
ו-ד 30/04-25/04 18:30
מתח / פעולה
ו 25/04 21:15
ש 26/04 00:00 21:15
א 27/04 00:00
ב-ד 30/04-28/04 21:15
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ו 25/04 15:45
ש 26/04 13:00 15:45
ג-ד 30/04-29/04 15:45
ילדים/אנימציה/הרפתקאות
ש 26/04 11:10
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 14
הרפתקאות/דרמה
ו-ש 26/04-25/04 20:45 23:30
ב-ד 30/04-28/04 20:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ש 26/04 11:45
דרמה/קומדיה
ו-ד 30/04-25/04 18:10
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו 25/04 16:00
ש 26/04 13:45 16:00
ג-ד 30/04-29/04 16:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 15
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ו-ד 30/04-25/04 17:30
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ו 25/04 14:45 20:15 23:00
ש 26/04 11:45 14:45 20:15 23:00
ב 28/04 20:15
ג-ד 30/04-29/04 14:45 20:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 16
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ו 25/04 14:40 20:30 23:20
ש 26/04 11:50 14:40 20:30 23:20
ב 28/04 20:30
ג-ד 30/04-29/04 14:40 20:30
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ו-ד 30/04-25/04 17:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 17
מתח/ פעולה / הרפתקאות
ו-ש 26/04-25/04 20:45 23:30
ב-ד 30/04-28/04 20:45
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו-ש 26/04-25/04 18:00
ג 29/04 18:30
ד 30/04 18:00
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ו 25/04 15:45
ש 26/04 11:15 13:30 15:45
ג 29/04 16:15
ד 30/04 15:45
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 18
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ו-ד 30/04-25/04 18:30
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ו 25/04 21:30
ש 26/04 00:15 21:30
א 27/04 00:15
ב-ד 30/04-28/04 21:30
ילדים / אנימציה / הרפתקאות
ו 25/04 14:00 16:15
ש 26/04 11:45 14:00 16:15
ג-ד 30/04-29/04 14:00 16:15
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, אולם 19
מתח פעולה/דרמה
ש-א 27/04-26/04 00:40
קומדיה
ו 25/04 14:50 17:15
ש 26/04 12:30 14:50 17:15
ג-ד 30/04-29/04 14:50 17:15
מתח/פעולה הרפתקאות/רומנטיקה
ו-ד 30/04-25/04 21:50
אנימציה / הרפתקאות / ילדים
ו-ד 30/04-25/04 19:40
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
הרפתקאות/דרמה
ו 25/04 18:15 21:00 23:45
ש 26/04 15:30 18:15 21:00
ב 28/04 21:00
ג-ד 30/04-29/04 18:15 21:00
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
קומדיה
ו 25/04 18:10 20:30 23:00
ש 26/04 15:45 18:10 20:30
ב 28/04 20:30
ג-ד 30/04-29/04 18:10 20:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מתח/פעולה/הרפתקאות/מדע בדיוני
ו 25/04 18:30 21:30
ש 26/04 00:20 14:00 16:40 19:20 22:00
ב 28/04 21:30
ג-ד 30/04-29/04 18:30 21:30
קולנוע יס פלנט לב המפרץ חיפה, VIP
מדע בדיוני/הרפתקאות/מתח
ו 25/04 18:15 21:15
ש 26/04 00:15 15:15 18:15 21:15
ב 28/04 21:15
ג-ד 30/04-29/04 18:15 21:15

עמוד הבית | בתי קולנוע | סרטים | טריילרים | ארכיון הסרטים | מופעים | הופעות חיות | אטרקציות | ספא גוף ונפש | פרסום בוואלה! שופס כרטיסים
תקנון וואלה! שופס כרטיסים | הוסף למועדפים | מי אנחנו? | שירות לקוחות | שותפים עסקיים

RSS